στρες

Μεταφράσεις

στρες

stressstressstressความเครียด应力stressالإجهادstresStressstressstress應力ストレスстресstressiestrés스트레스stresstress (stres)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
άγχος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close