στριγκλιά

Μεταφράσεις

στριγκλιά

scream, shriekcri (striŋg'ʎa)
ουσιαστικό θηλυκό
διαπεραστική κραυγή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close