στριφογυρίζω

Μεταφράσεις

στριφογυρίζω

twirl, spin
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close