στριφτός

Μεταφράσεις

στριφτός

(stri'ftos) αρσενικό

στριφτή

(stri'fti) θηλυκό

στριφτό

(stri'fto) ουδέτερο
επίθετο
που έχει κυκλικό σχήμα στριφτή σκάλα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close