στριφώνω

Μεταφράσεις

στριφώνω

hem (stri'fono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω στρίφωμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close