στροβίλισμα

Μεταφράσεις

στροβίλισμα

(stro'vilizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το στριφογύρισμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close