στρογγυλωμένος

Μεταφράσεις

στρογγυλωμένος

rounded
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close