στρογγύλωση

Μεταφράσεις

στρογγύλωση

rounding

στρογγύλωση

arrondissement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close