στρόβιλος

Μεταφράσεις

στρόβιλος

('strovilos)
ουσιαστικό αρσενικό
δίνη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close