στυλοβάτης

Μεταφράσεις

στυλοβάτης

mainstay, pillar, prop
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close