στυπτικός

Μεταφράσεις

στυπτικός

astringent, styptique

στυπτικός

astringent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close