στυφός

Μεταφράσεις

στυφός

(sti'fos) αρσενικό

στυφή

(sti'fi) θηλυκό

στυφό

acerbic, acrid, tart (sti'fo) ουδέτερο
επίθετο
ξινός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close