στυφότητα

Μεταφράσεις

στυφότητα

acerbity
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close