στόκος

Μεταφράσεις

στόκος

stuc

στόκος

grout, putty, stucco
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close