συγγραφή

Μεταφράσεις

συγγραφή

writing쓰기الكتابةschrijven寫作писане写作iscrittoเขียนskrivning (siŋɣra'fi)
ουσιαστικό θηλυκό
το γράψιμο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close