συγκαλώ

Μεταφράσεις

συγκαλώ

convene

συγκαλώ

convoquer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close