συγκαταβατικά

Μεταφράσεις

συγκαταβατικά

(siŋgatavati'ka)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close