συγκατακρατώ

Μεταφράσεις

συγκατακρατώ

retain
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close