συγκαταλέγω

Μεταφράσεις

συγκαταλέγω

count, include (siŋgata'leɣo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
συμπεριλαμβάνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close