συγκατατίθεμαι

Μεταφράσεις

συγκατατίθεμαι

acquiesceraccede, acquiesce (siŋgata'tiθeme)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
συγκατανεύω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close