συγκεκριμένα

Μεταφράσεις

συγκεκριμένα

specifically, particularly

συγκεκριμένα

konkrétně

συγκεκριμένα

specielt

συγκεκριμένα

spezifisch

συγκεκριμένα

específicamente

συγκεκριμένα

erityisesti

συγκεκριμένα

spécifiquement

συγκεκριμένα

specifično

συγκεκριμένα

specificamente

συγκεκριμένα

特に

συγκεκριμένα

구체적으로

συγκεκριμένα

met name

συγκεκριμένα

spesielt

συγκεκριμένα

szczególnie

συγκεκριμένα

especificamente

συγκεκριμένα

особенно

συγκεκριμένα

särskilt

συγκεκριμένα

เป็นพิเศษ

συγκεκριμένα

özellikle

συγκεκριμένα

cụ thể là

συγκεκριμένα

具体地
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close