συγκεντρωμένος

(προωθήθηκε από συγκεντρωμένη)
Μεταφράσεις

συγκεντρωμένος

(sinɟedro'menos) αρσενικό

συγκεντρωμένη

(sinɟedro'meni) θηλυκό

συγκεντρωμένο

集中konzentriert集中koncentreretконцентриранаkoncentrerad집중concentrado集中concentradoמרוכזconcentrated (sinɟedro'meno) ουδέτερο
επίθετο
1. μαζεμένος συγκεντρωμένο πλήθος
2. που δεν αφαιρείται Δεν είναι συγκεντρωμένος στην τάξη.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close