συγκινούμαι

Μεταφράσεις

συγκινούμαι

(sinɟi'nume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
νιώθω συγκίνηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close