συγκλονίζομαι

Μεταφράσεις

συγκλονίζομαι

(siŋglo'nizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
αναστατώνομαι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close