συγκλονισμένος

Μεταφράσεις

συγκλονισμένος

(siŋgloni'zmenos) αρσενικό

συγκλονισμένη

(siŋgloni'zmeni) θηλυκό

συγκλονισμένο

ショック충격 (siŋgloni'zmeno) ουδέτερο
επίθετο
που έχει συγκλονιστεί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close