συγκοινωνία

Μεταφράσεις

συγκοινωνία

communication, trafic (sinɟino'nia)
ουσιαστικό θηλυκό
τα μέσα μεταφοράς δίκτυο συχνήςπυκνής συγκοινωνίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close