συγκολλώ

Μεταφράσεις

συγκολλώ

schweißen

συγκολλώ

bond, weld
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close