συγκρίσιμος

Μεταφράσεις

συγκρίσιμος

comparable

συγκρίσιμος

مُتَشَابِه

συγκρίσιμος

srovnatelný

συγκρίσιμος

sammenlignelig

συγκρίσιμος

vergleichbar

συγκρίσιμος

comparable

συγκρίσιμος

vastaava

συγκρίσιμος

comparable

συγκρίσιμος

usporediv

συγκρίσιμος

paragonabile

συγκρίσιμος

匹敵する

συγκρίσιμος

비교되는

συγκρίσιμος

vergelijkbaar

συγκρίσιμος

sammenliknbar

συγκρίσιμος

porównywalny

συγκρίσιμος

comparável

συγκρίσιμος

сравнимый

συγκρίσιμος

jämförbar

συγκρίσιμος

ที่สามารถเปรียบเทียบได้

συγκρίσιμος

kıyaslanabilir

συγκρίσιμος

tương đương

συγκρίσιμος

可比较的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close