συγκριτικά

Μεταφράσεις

συγκριτικά

comparatively

συγκριτικά

comparativement

συγκριτικά

نِسْبِياً

συγκριτικά

poměrně

συγκριτικά

forholdsvis

συγκριτικά

verhältnismäßig

συγκριτικά

comparativamente, relativamente

συγκριτικά

verraten

συγκριτικά

razmjerno

συγκριτικά

relativamente

συγκριτικά

比較的

συγκριτικά

비교적

συγκριτικά

naar verhouding

συγκριτικά

forholdsvis

συγκριτικά

w porównaniu

συγκριτικά

comparativamente

συγκριτικά

сравнительно

συγκριτικά

jämförelsevis

συγκριτικά

ที่เปรียบเทียบได้

συγκριτικά

göreceli olarak

συγκριτικά

tương đối

συγκριτικά

比较地
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close