συγκριτικός

(προωθήθηκε από συγκριτικό)
Μεταφράσεις

συγκριτικός

(siŋgriti'kos) αρσενικό

συγκριτική

(siŋgriti'ci) θηλυκό

συγκριτικό

comparativecomparatif比较比較เปรียบเทียบ比較비교 (siŋgriti'ko) ουδέτερο
επίθετο
που υποβάλλεται σε σύγκριση συγκριτικά στοιχεία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close