συγκροτημένος

Μεταφράσεις

συγκροτημένος

(siŋgroti'menos) αρσενικό

συγκροτημένη

(siŋgroti'meni) θηλυκό

συγκροτημένο

strukturiertstruktureretstructuredstrutturatostrukturovanéمنظم구조estruturadoestructuradoמובנהstrukturerad (siŋgroti'meno) ουδέτερο
επίθετο
καλά οργανωμένος συγκροτημένη ομάδα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close