συγκροτώ

Μεταφράσεις

συγκροτώ

compose, constitute (siŋgro'to)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
σχηματίζω συγκροτώ ομάδα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close