συγκρούω

Μεταφράσεις

συγκρούω

collide
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close