συγχορδία

Μεταφράσεις

συγχορδία

chord (siŋxor'ðia)
ουσιαστικό θηλυκό
μουσική συνδυασμός μουσικών φθόγγων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close