συγχρονίζω

Μεταφράσεις

συγχρονίζω

synchronize
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close