συγχρονισμός

Μεταφράσεις

συγχρονισμός

sincronismotimingsincronizzazioneSynchronisation동기화同步同步sincronizaciónsynchronisationSynchronizacjaсинхронизацияsynchronizacesynkroniseringsynkronisering同期synchronisatie (siŋxroni'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
η ταυτόχρονη εκτέλεση, λειτουργία κ.λπ.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close