συγχωνεύομαι

Μεταφράσεις

συγχωνεύομαι

merge (siŋxo'nevome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
ενώνoμαι Οι δυο τράπεζες συγχωνεύτηκαν πέρυσι.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close