συγύρισμα

Μεταφράσεις

συγύρισμα

(si'ʝirizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
τακτοποίημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close