συζητήσιμος

Μεταφράσεις

συζητήσιμος

(sizi'tisimos) αρσενικό

συζητήσιμη

(sizi'tisimi) θηλυκό

συζητήσιμο

diskutabeldiskutebladiscutabledebatable (sizi'tisimo) ουδέτερο
επίθετο
αβέβαιος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close