συζητώ

Μεταφράσεις

συζητώ

debate, discuss, talk

συζητώ

debatovat, diskutovat

συζητώ

debattere, diskutere

συζητώ

besprechen, debattieren

συζητώ

debatir, deliberar, discutir

συζητώ

keskustella

συζητώ

debatirati, raspravljati

συζητώ

dibattere, discutere

συζητώ

・・・を話し合う, 討論する

συζητώ

논쟁하다, 토론하다

συζητώ

bespreken, debatteren

συζητώ

diskutere

συζητώ

debater, discutir

συζητώ

debattera, diskutera

συζητώ

โต้วาที, ปรึกษาหารือ

συζητώ

thảo luận, tranh luận

συζητώ

讨论, 辩论
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close