συζυγής

Μεταφράσεις

συζυγής

conjugate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close