συκοφαντώ

Μεταφράσεις

συκοφαντώ

slanderклеветать (sikofa'ndo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
διαβάλλω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close