συλλογιζόμενος

Μεταφράσεις

συλλογιζόμενος

contemplative, pensive, reflective
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close