συλλογισμός

Μεταφράσεις

συλλογισμός

reasoning, syllogismالمنطقræsonnementredeneringraisonnementresonemang推理推理razonamientoBegründungragionamento추론raciocínioúvaha (siloʝi'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
σειρά σκέψεων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close