συλλυπούμαι

Μεταφράσεις

συλλυπούμαι

(sili'pume)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
εκφράζω τα συλλυπητήριά μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close