συλογισμένος

Μεταφράσεις

συλογισμένος

preoccupied
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close