συμβαίνει

Μεταφράσεις

συμβαίνει

(sim'veni)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
τυχαίνει Συμβαίνει κάτι απίστευτο. μου συμβαίνει να
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close