συμβαδίζω

Μεταφράσεις

συμβαδίζω

يُجَارِيdržet krokholde trit medaufrechterhaltenkeep upaguantar el paso, mantener el ritmopysyä mukanasuivredržati koraktenere il passo維持する처지지 않고 따라가다bijhoudenholde ved likepodtrzymaćacompanhar, manterбыть наравнеhålla jämna stegตามให้ทันdevam ettirmektheo kịp跟上 (simva'ðizo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
ταιριάζω, συμφωνώ Τα σχέδιά μας συμβαδίζουν με τα δικά τους.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close