συμβιβαστικός

Μεταφράσεις

συμβιβαστικός

conciliateur

συμβιβαστικός

reconcilable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close