συμμαχικός

(προωθήθηκε από συμμαχικό)
Μεταφράσεις

συμμαχικός

(simaçi'kos) αρσενικό

συμμαχική

(simaçi'ci) θηλυκό

συμμαχικό

aliadoallied (simaçi'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με συμμαχία συμμαχικές δυνάμεις
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close